Sảnh chờ

5. lễ tân
4. sảnh lễ tân
3. sảnh lễ tân
2. sảnh lễ tân
9 .lobby bar
8.lobby bar
7.lobby bar